om oss

Atilos AB startade 2017 och står för nytänkande, vår idé är enkel.

Vi får bra företag att bli ännu bättre. Tjänster vi erbjuder gör skillnad för din verksamhet. Vårt mål är att du skall känna att vårt samarbete lönar sig för dig; Du ska känna trygghet, förtroende och kontroll.

Det är du som bestämmer hur vårt samarbete skall vara. Vi kan ta hand om hela eller delar av din redovisning. Idén med Atilos är enkel – alla tjänster vi erbjuder skall öka din lönsamhet och/eller stärka din konkurrenskraft.

För er framgång blir vår framgång

Affärsidé

Erbjuda snabb och effektiv bokföring så ni kan arbeta med det ni är bäst på.

Vision

Att ha ett personligt och långvarigt samarbete med våra kunder.

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.